Zaloguj się do forum, aby móc korzystać ze wszystkich jego funkcji!

#1
 Napisane przez rogas 

Dnia 6 grudnia 2015 z okazji Mikołajek Stowarzyszenie smart klub polska i firma MX NOWICKI ul. Podgrodzie 4, Macierzysz, http://www.pielegnowacauto.pl zaprasza do udziału w konkursie.
   
Konkurs „ Mikołajkowy prezent MX NOWICKI” będzie prowadzony na oficjalnym fapage`u Stowarzyszenia smart klub polska (link)

Organizator dnia 6 grudnia 2015 , pomiędzy godz. 19:55 a 20:05, zada trzy pytania dotyczące firmy Mxnowicki/Pierwsza osoba, która polubiła lub polubi (w trakcie trwania konkursu) naszą stronę i udzieli poprawnej odpowiedzi na pytania konkursowe, otrzyma zestaw kosmetyków do pielęgnacji swojego smarta.

Ważne informacje związane z konkursem:
— podczas trwania konkursu, każdy z uczestników może otrzymać tylko jedną nagrodę;
— w konkursie mogą brać udział jedynie osoby fizyczne;
— w konkursie nie mogą brać udziału osoby posiadające fikcyjne konto w serwisie społecznościowym Facebook;
— w konkursie nie mogą brać udziału instytucje, stowarzyszenia, osoby, które założyły konta w celu prowadzenia różnego rodzaju akcji, hobbystyczne, tematyczne itp.

Regulamin konkursu „Mikołajkowy prezent MX NOWICKI”

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie smart klub polska , z siedzibą przy ul. ul. Leśna 44C 05-501 Piaseczno/Łoziska.
2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie użytkownicy fanpage’u smart klub polska , znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/smartklubpolska/ (zwany dalej fanpage), którzy polubili ten fanpage.
3. Prawo do udziału w konkursie będą mieć także te osoby, które zostaną użytkownikami fanpage’u w trakcie trwania konkursu.
4. W konkursie nie mogą brać udziału osoby posiadające fikcyjne konto w serwisie społecznościowym Facebook.
5. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które zostały zablokowane na fanpage’u za wpisywanie wulgarnych i sprzecznych z dobrymi obyczajami treści. Osoby, które wezmą udział w konkursie i zostaną zablokowane na fanpage’u zostają wykluczone z konkursu, a nagrody za udzielenie najszybszej, poprawnej odpowiedzi na zadane, w danym dniu pytanie konkursowe, przechodzą na rzecz następnych osób wg kolejności udzielonej odpowiedzi.
6. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby fizyczne – w konkursie nie mogą brać udziału instytucje, stowarzyszenia, osoby, które założyły konta w celu prowadzenia różnego rodzaju akcji, hobbystyczne, tematyczne itp.
7. Konkurs będzie trwał dnia 6.12.2015 w godzinach 19:55 – 20:05.
8. Przez czas trwania konkursu, w losowo wybranych minutach pomiędzy 19:55 a 20:05, będzie podane zadanie konkursowe składające się z trzech pytań. W tym dniu pojawi się tylko jedno zadanie konkursowe.
9. Zwycięzcą nagrody przewidzianej w danym dniu trwania konkursu, zostanie ten użytkownik serwisu i fanpage’u, który najszybciej udzieli trzech poprawnych odpowiedzi na zadane w danym dniu pytania konkursowe.
10. Nagrodę będzie mogła odebrać wyłącznie osoba, która została powiadomiona za pośrednictwem fanpage’u o udzieleniu jako pierwsza, prawidłowej odpowiedzi na zadane w danym dniu, pytanie konkursowe. Osoba ta, w momencie odbioru nagrody musi posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Jeżeli dane takiej osoby nie będą się zgadzać z danymi podanymi poprzez serwis społeczności Facebook– taka osoba automatycznie traci prawo do nagrody. W takim przypadku zdobywcą nagrody przewidzianej w danym dniu trwania konkursu, zostaje kolejna osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na podane w danym dniu pytanie konkursowe.
11. Nagrodą za udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe jest zestaw kosmetyków ufundowanych od stowarzyszenia smart klub polska i firmy MXnowicki ul. Podgrodzie 4, Macierzysz http://www.pielegnowacauto.pl
12. Odpowiedzi należy wpisywać starannie, zachowując poprawną pisownię języka polskiego. W przypadku stwierdzenia błędów ortograficznych lub „literówek”, odpowiedź nie będzie brana pod uwagę.
13. Komentarze z odpowiedziami nie mogą zostać edytowane ani usuwane przez autorów. W przypadku stwierdzenia takiego faktu, jego autor traci prawo do nagrody, która przechodzi na rzecz kolejnej osoby wg kolejności odpowiedzi udzielonych na pytania konkursowe.
14. Podczas trwania całego konkursu każdy użytkownik fanpage’u może otrzymać tylko jedną nagrodę przewidzianą za najszybsze udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
15. . Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na fanpage’u smart klub polska w serwisie Facebook. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
16. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem odpowiedzi na pytania konkursowe przez uczestników Konkursu.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania odpowiedzi konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu odpowiedzi.
18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie smart klub polska , z siedzibą przy ul. ul. Leśna 44C 05-501 Piaseczno/Łoziska.w celach związanych z konkursem.
19. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany, wspierany ani sponsorowany przez Serwis Facebook oraz, że właściciel Serwisu Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu.
20. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego Regulaminu
 Odpowiedz

Komentarze

#2
 rogas 
Prezenty od Świętego już dojechały Smile

   
 Odpowiedz
#3
 ŁYSY13 
O ja byłem grzeczny i nic narazie

Łysy13
ŁYSY13    451. Cabrio  Vmx 200 km emeryt  SAMOTNY WILK
                  
 Odpowiedz
#4
 rogas 
Pytania poszły kto pierwszy ten lepszy !!!
 OdpowiedzMenu